Dawanah Thai

thailand ridgeback - thajský ridgeback

Človek – priateľ psa

Tieto riadky sú určené tým, ktorí sa bez doterajších osobných skúseností rozhodli obohatiť svoj život súžitím s najlepším priateľom človeka – so psom. Ide o niekoľko málo dobre mienených všeobecných rád, ktoré by mali napomôcť vychovať z nášho psa spoľahlivého a slušne vychovaného spoločníka.
     Psík sa musí naučiť chovať sa vhodne podľa našich, ľudských predstáv, ale nesmie sa to priečiť psím zákonom. Buďme pripravení prevziať zodpovednosť za svojho psieho priateľa a vyberme si plemeno, ktoré dokážeme psychicky i fyzicky zvládnuť. Nevyberajme podľa atraktivity exteriéru. Uvedomme si, že každé plemeno je niečím charakteristické, má vrodené a šľachtením upevňované osobité vlohy. Každé plemeno bolo vyšľachtené s určitým zámerom, snažme sa preto jeho schopnosti využívať a jeho vlohy rozvíjať. Bola by veľká škoda obrať psíka o jeho užitočnosť, potláčať v ňom jeho prirodzenosť. 
     Psi boli vyšľachtení na to, aby pracovali, uplatňovali svoje vlohy pri strážení príbytkov, pri love, či zápasení. Život dnešných psov sa však obmedzil na vyčkávanie pána, ležanie na gauči a krátke vychádzky. Niet teda divu, že pes zatvorený v byte zavýja, demoluje nábytok, alebo sa v jeho správaní  objavuje agresivita. Príčinou problémového správania je zväčša nedostatok aktivity. Psík potrebuje dostatok duševnej i fyzickej stimulácie, venujme sa mu preto čo najviac. Hrajme sa s ním, usmerníme tým jeho správanie a posilníme svoju autoritu. Hra prinesie radosť nám i nášmu psovi.
     Univerzálny návod ako psa vycvičiť neexistuje. Každé plemeno má svoje špecifiká a objavujú sa napr. reakcie psa charakteristické pre dané plemeno. Okrem toho je každý pes originálna osobnosť, takže nie všetci psi reagujú zhodne na jednotlivé výcvikové metódy. Výber vhodných metód i tréningové zaťaženie treba podriadiť individuálnej osobnosti psa. Úspešnosť výcviku spočíva v správnom prístupe ku psovi, v správnom narábaní s povelmi, odmenami a trestami a v ich správnom načasovaní.
Pod pojmom výcvik nechápme povinné navštevovanie kurzov na najbližšom cvičisku, alebo každodenné absolvovanie zostavy cvikov „sadni!“, „ľahni!“, „vstaň!“.  Výcvik berme ako zaujímavú, zábavnú a tvorivú činnosť, pri ktorej vzniká medzi nami a naším psím priateľom partnerský vzťah. My si budujeme a posiľňujeme pozíciu vodcu svorky a učíme sa psovi porozumieť. Výcvik začína už tým, že rozhodneme kde náš psík bude spať, kedy a ako bude dostávať krmivo, kedy, ako a s čím sa bude hrať. Jednoducho výcvik začína momentom, keď si šteňa prinesieme domov. Už v 7-8 týždni veku, keď si ho zaobstaráme, je jeho správanie ovplyvnené situáciou v doterajšej svorke, správaním matky a súrodencov. Našou úlohou bude dohliadať na to, aby v najbližších týždňoch a mesiacoch šteňa získalo čo najviac pozitívnych skúseností. Je to rozhodujúce pre ďalší vývoj jeho osobnosti. Ak budeme s cieľavedomým výcvikom a výchovou otáľať, poskytujeme tým psíkovi možnosť nadobudnúť množstvo zlozvykov a osvojiť si veľmi rafinované spôsoby, ako sa presadiť.
Dôležité je pochopiť myslenie psíka. Jeho myslenie je veľmi logické a jednoduché. V mnohom sme si podobní, nemalo by to teda byť pre nás veľkým problémom. Prioritami psa sú snaha o prežitie  a dosiahnutie maximálnej možnej miery pohodlia. Tieto ich snahy pri výcviku vhodne využijeme. Maškrta (potrava  = prežitie), pohodlné miesto na odpočinok, či fyzický kontakt s nami ako s vodcom svorky použijeme ako odmenu za správne vykonané povely.
     Ak psovi umožníme, aby uspokojil svoje mentálne a fyzické potreby prirodzeným spôsobom, vyhneme sa mnohým problémom. Poskytnime teda psovi dostatočný priestor a čas na aktívny pohyb a vybitie energie, zabezpečme jeho dostatočnú socializáciu.
Pokúsme sa vždy zvládnuť chovanie psíka pozitívnym spôsobom. Nebuďme zlí, ale buďme rozhodní. Nebuďme prehnane tvrdí, ale buďme dostatočne razantní. Snažme sa vyhnúť stereotypu, buďme nápadití. Nezabudnime, že pri výcviku sa nesmie nudiť ani náš pes, ani my. A predovšetkým majme na pamäti, že výcvik nie je žiaden boj o presadenie vlastného ega, nie je to pretekanie sa v tom, kto je silnejší.
     Pripájam niekoľko riadkov venovaných pre budúcich majiteľov thajského ridgebacka. Pokiaľ chcete, aby Vás Váš TR dôstojne reprezentoval s výcvikom začnite čo najskôr.  Pripravte si veľkú dávku trpezlivosti, buďte dôslední a cvičte systematicky. Pokiaľ ste začiatočník, prípadne sa z Vášho TR vykľuje dominantná osobnosť, obráťte sa prosím na skúseného odborníka. Každá chyba, či nevhodný postup by sa mohol vypomstiť. TR i keď je ochotný žiť v ľudskej svorke a podriaďovať sa našim príkazom, je to psík veľmi iniciatívny a samostatný. Jeho lovecké pudy sú veľmi výrazné, preto odporúčam venovať zvýšenú pozornosť pri ich potláčaní a usmerňovaní. Thajskému ridgebackovi jeho telesná konštrukcia umožňuje byť mimoriadne rýchlym, obratným a mrštným, čo Vám v prípade nezvládnutia poslušnosti môže spôsobiť nemalé problémy. Neprimeraným tlakom, nesprávnym načasovaním trestu, či necitlivým prístupom môžete jeho rezervovanosť zmeniť na nadmernú plachosť až strach z ľudí, alebo v ňom vypestovať neprípustné agresívne správanie.
     Záverom si dovoľujem pripomenúť to, na čo občas zabúdame. Uplatnime pri výchove nášho psieho zverenca cit a zdravý rozum. I keď svojho psíka milujeme a svoj cit mu preukazujeme poskytovaním prvotriednej starostlivosti v podobe kvalitnej stravy a pohodlia, pamätajme, že pes nie je človek a preto sa nesnažme pretvárať na svoj obraz. Poľudšťovanie psovi neprospeje, skôr naopak. A my sa tým pripravíme o to najkrajšie, čo nám môže spolužitie so psom poskytnúť.

Sylvia Slováková

asd